بستن

  info@shahr-khaneh.com       031-36242433

فعالیت کلی شر کت به شرح ذیل می باشد:

– مشاوره
– طر احی
– نظارت
– تامین و نصب قطعات سیستم های ایمنی و آتش نشانی

مدیریت ارشد با توجه به اهداف فوق موارد ذیل را متعهد میگردد:

– تعریف ما از مشتری مداری عبارت است از پیشنهاد کالای مناسب به مشتری، انجام به موقع تعهدات و کیفیت و سرعت در انجام خدمات پس از فروش.
– به نیازهای از مشتری که خواهان کالای ما با کیفیت پایین و حداقل استاندارهای مورد نیاز می باشند به صراحت «نه» می گوییم.
– کارکنان شرکت در هر سطحی باید با آموزش و کسب مهارت ارزش افزوده خود را فزونی بخشد.
– به انتقادها اهمیت میدهیم و معتقدیم افراد منتقد به پیشرفت امور در شرکت کمک میکند.
– خرد جمعی را باور داریم و تصمیمات کلان شرکت به صورت مشاوره ای و در جلسات هیئت مدیره اخذ می گردد.

– خرد جمعی را باور داریم و تصمیمات کلان شرکت به صورت مشاوره ای و در جلسات هیئت مدیره اخذ می گردد.
– محدودیتی برای مسئولیت پذیری پرسنل وجود ندارد و حوزه اختیارت و تصمیم گیریهای آنان با توجه به مسئولیت پذیری و بدون محدودیت افزایش می یابد.
– نگرش ما به جهان بیرونی بعنوان یک سیستم باز می باشد و خود دائماً در حال تعامل با جهان خارج از کشور قرار می دهیم.
– استاندارد سازی روش ها و گردش امور و بکار گیری سیستم های مکانیزه و کلیه امور جاری دارای اولویت می باشند.
– کلیه اطلاعات شرکت و گردش کارها و تصمیم گیری ها شفاف و افراد مرتبط می توانند در جریان جزئیات قرار گیرند.

اصفهان

شهر و خانه در اصفهان

تهران

شهر و خانه در تهران

سیستم شهر و خانه، نماینده انحصاری تجهیزات اعلام حریق ZETA انگلستان در ایران